A Felügyeletről

Korunk gazdasági folyamatai, az egyre erősödő globális verseny, a szigorodó nemzetközi elvárások, és az Európai Unió politikája is kiemelt fontosságúvá teszik, hogy a Magyar Állam versenyképes környezetet biztosítson állampolgárai, vállalkozásai számára. Az állam ennek az elvárásnak leginkább saját eljárásainak gyorsabbá, praktikusabbá, kényelmesebbé tételével tud eleget tenni.

Az Országgyűlés az elektronikus ügyintézés széles körű elterjedése, az eljárások gyorsítása és az adminisztratív terhek csökkentése, a magánjogi jogviszonyok, továbbá az állam és polgár közötti jogviszonyok szélesebb körű elektronizálása, az elektronikus ügyintézést biztosító szervek együttműködésének biztosítása, valamint a lakosság számára a korszerűbb és hatékonyabb közszolgáltatások nyújtása érdekében megalkotta az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényt (a továbbiakban: e-ügyintézési tv.).

Az új törvény rugalmas jogszabályi környezetet biztosít az elektronikus ügyintézés számára. Az új szabályozási modell a szolgáltatást helyezi a középpontba, számos ponton kényelmesebbé és ügyfélközpontúvá teszi a közigazgatási szolgáltatásokat, valamint több új, korábban nem elérhető szolgáltatás kialakítása is megvalósult.

Az elektronikus ügyintézés kialakításának egyik fontos szereplőjeként létrehozásra került az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet. A Felügyelet célja és feladata többek között az elektronikus ügyintézés ügyének támogatása, a jogszabály szerinti működés felügyelete és az elektronikus ügyintézés megvalósításának koordinálása,

A Felügyelet jogalkalmazási (hatósági) eszközeivel hozzájárul ahhoz, hogy az informatika által kínált megoldásokkal a közigazgatás minél hatékonyabban legyen képes ellátni feladatait, ezen eszközeivel elősegítse az elektronikus ügyintézés fejlesztését, és egyúttal betartassa a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokra vonatkozó szabályokat.

A Felügyelet hatósági jogalkalmazási feladatainak keretében fogadja a bejelentéseket, engedélykérelmeket, és nyilvántartásba veszi a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokat nyújtó szolgáltatókat, valamint felügyeleti vizsgálatok során ellenőrzi az elektronikus ügyintézési szolgáltatás előírásoknak megfelelő működését.

Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet értelmében a Kormány az elektronikus ügyintézési felügyeletként országos illetékességgel az e-közigazgatásért felelős minisztert jelöli ki.

A Belügyminisztérium Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltaknak megfelelően az Elektronikus Ügyintézési Felügyeleti Főosztály végzi (a továbbiakban: Felügyelet) a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások (SZEÜSZ-ök) és a központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások (KEÜSZ-ök) felügyeletét, az elektronikus ügyintézést biztosító és az egyéb szervek informatikai együttműködésének felügyeletét, valamint a közfeladatot ellátó szerveknél alkalmazható iratkezelési szoftverekkel összefüggésben a kijelölt tanúsító szervezetek felügyeletét.