A Felügyeletről

Az okos eszközök elterjedésével a digitális tér áthatja a létezésünk szinte minden területét, beleértve napi életvitelünket, a munkavégzést, kikapcsolódást, kommunikációt. Ez alól a hivatalos ügyintézésre való digitális igényünk sem jelenthet kivételt.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvényt (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) alapvető ügyféli joggá emeli az e-ügyintézéshez való jogot, ezáltal számos kötelezettséget határoz meg az e-ügyintézés kiterjesztése érdekében az elektronikus ügyintézést biztosító szervek és az együttműködő szervek egymás közötti viszonylatában is.

A Felügyelet tevékenységi köre három fő részből tevődik össze:

  • Ellátja az elektronikus ügyintézés klasszikus értelemben vett felügyeletét, kivizsgálja az esetleges jogsértéseket, az erre vonatkozó ügyféli bejelentéseket.
  • A szabályozott- és központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások tekintetében ellátja a szolgáltatások felügyeletével kapcsolatos hatósági feladatokat, ennek keretében fogadja, feldolgozza és nyilvántartja a szolgáltatásokat, ellenőrzi a szolgáltatások jogszerű nyújtását és jogsértés esetén törvényben meghatározott szankciókat alkalmaz.
  • Koordinálja és elősegíti az elektronikus ügyintézés biztosítását, illetve az állampolgárok elektronikus ügyintézési jogosultságai érvényesülését.