A helyi önkormányzatok által az információátadási szabályzatban megadandó adatok

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 109. § (3) bekezdése értelmében az informatikai együttműködésre köteles szerveknek (az E-ügyintézési tv. 1. § 17. pontjában megjelölt szerveknek és a felsőoktatási intézményeknek) információátadási szabályzataikat 2017. július 1-ig el kell készíteniük és véleményezés céljából meg kell küldeniük az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (a továbbiakban: Felügyelet) részére.

E kötelezettség teljesítésének megkönnyítése érdekében az önkormányzatok számára a Felügyelet közzétesz egy dokumentumot a helyi önkormányzatok által az információátadási szabályzatban megadandó adatokról, mely az alábbi linken érhető el:

Kitöltési útmutató önkormányzatok számára

A kitöltési útmutatóban foglaltak a többi együttműködő szerv számára is segítséget nyújthatnak információátadási szabályzatuk elkészítéséhez.