Adat- és Iratmegnevezések Jegyzéke

Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet jegyzéket vezet az informatikai együttműködés biztosítása szempontjából jelentőséggel bíró információk köréről, valamint azok megnevezéséről, ez az Adat- és Iratmegnevezések Jegyzéke. A jegyzék tartalmazza a megnevezéseket, azok értelmezését, az adatok és iratok kezeléséhez szükséges információkat.

A jegyzék induló tartalmát az alábbi nyilvántartások adják:

 

 

Nyilvántartás megnevezése

Nyilvántartás adatai

1.

Központi címregiszter

A Magyarország területén található ingatlanok címadatai

2.

Anyakönyvi nyilvántartás

Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010. évi I. tv. 69/B. § (1) bekezdés a)–d) és g)–h) pontjában meghatározott adatok

3.

A polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartása

Az 1992. évi LXVI. tv. 11. § (1) bekezdés f), h), l)–p) pontjában meghatározott adatok

4.

Ingatlan-nyilvántartás

Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvényben és a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvényben meghatározott ingatlanadatok, a központi címregiszterből automatikus adatátvétel útján átvett címadatok kivételével

5.

Egészségbiztosítási nyilvántartás

A társadalombiztosítási azonosító jel (TAJ)

Az adat- és iratmegnevezések jegyzékét szerkesztőbizottság állítja össze és aktualizálja.

Bármely együttműködő szerv indoklással ellátott javaslatot tehet a Felügyeletnek valamely adat- vagy iratmegnevezésnek a jegyzékbe történő bejegyzésére, módosítására vagy a jegyzékből történő törlésére. A szerkesztőbizottság álláspontjának kialakításához írásbeli állásfoglalást kérhet az információforrás és az információ átvételére jogosult együttműködő szervek képviselőitől.

Adat- és Iratmegnevezések Jegyzéke