ÁNYK

Az ÁNYK űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatás kivezetése

2022. január 1-től az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII.19) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) kivezeti az ÁNYK űrlapbenyújtás-támogatási szolgáltatást (a továbbiakban: ÁNYK).

Az ÁNYK űrlapok kivezetéséről a jogalkotó már 2020 végén, az 572/2020. (XII. 9.) Korm. rendelettel rendelkezett annak érdekében, hogy az új technológiára történő átállásra, az arra való felkészülésre kellő időt biztosítson.

Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet (a továbbiakban: EÜF) 2021. év során minden általa vizsgált elektronikus ügyintézésre kötelezett szervnek jelezte a használatban lévő ÁNYK nyomtatványok mielőbbi kivezetésének szükségességét.

2022.  január 1-től tehát az ÁNYK-n keresztüli kitöltött és beküldött űrlapok fogadása az elektronikus ügyintézésre kötelezett szerveknek jogszabályok szerint nem engedélyezett, tehát át kell állniuk új, korszerűbb űrlapok rendszeresítésére (e-Űrlap, iFORM, interaktív saját fejlesztésű űrlapok) és az azon keresztül történő elektronikus kapcsolattartásra.

Kivételként a jogalkotó a hatályon kívül helyezett Vhr. 115. § esetében úgy rendelkezett, hogy annak 2021. december 31-én hatályos rendelkezéseit a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (a továbbiakban: NAV) részére történő ÁNYK-űrlapok benyújtására 2021. december 31-ét követően is alkalmazni kell tekintettel arra, hogy az ÁNYK-űrlap technológiát a NAV használja legrégebben, emiatt szorosan integrálva van a szervezet informatikai rendszereivel.

Jogszabályi rendelkezések az elektronikus űrlapok szabályszerű módosításával és a kivezetett űrlapok használatával kapcsolatosan:

Az E-ügyintézési tv. 25.§ (10) és (11) bekezdése alapján:Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az elektronikus kapcsolattartási lehetőség megváltozása előtt - az informatikai biztonság sérülésének veszélye vagy bekövetkezése kivételével - a változást a honlapján a változást megelőző 30 nappal közzéteszi és a Felügyeletnek bejelenti. Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv a honlapján a módosítást követő 14 napon keresztül jelzi annak tényét, hogy a kapcsolattartás módja megváltozott.”

„Az elektronikus űrlap megváltozása esetén a (10) bekezdés alkalmazandó azzal az eltéréssel, hogy a változást előzetesen 14 nappal korábban kell közzétenni, és a változást a Felügyeletnek nem kell bejelenteni.”

A Vhr. 7. § (2) bekezdése úgy rendelkezik, hogy „ha az elektronikus ügyintézést biztosító szerv az általa elfogadott elektronikus űrlapokat szabályszerűen módosította, és az ügyfél korábbi, már nem alkalmazható elektronikus űrlapot használ, az így megküldött iratot be nem nyújtottnak kell tekinteni. Erről az ügyfelet automatikus hibaüzenettel értesíteni kell.”

Az EÜF a 2022.évben kiemelt figyelmet fog fordítani az ÁNYK alapú űrlapok kivezetésének ellenőrzésére.