Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek információs rendszerével kapcsolatos legfontosabb követelmények

Az E-ügyintézési tv. meghatározza az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek az elektronikus ügyintézés biztosításával kapcsolatos legfontosabb kötelezettségeit, köztük az információs rendszerükkel szembeni minimum-követelményeket. Az információs rendszernek biztosítania kell:

  1. az ügyfél ügyintézési rendelkezésének lekérdezését,
  1. a személyre szabott ügyintézési felületen keresztül történő ügyintézés lehetőségét,
  2. elektronikus azonosításhoz kötött szolgáltatás nyújtása esetén a központi azonosítási ügynök szolgáltatáson keresztül elérhető elektronikus azonosítási megoldások ügyfél általi használatát,
  3. a Kormány rendeletében meghatározott biztonságos kézbesítési szolgáltatáson keresztül történő kézbesítést, a neki címzett üzenetek fogadását,
  4. az ügyfél által elektronikus úton tett jognyilatkozatok, elküldött iratok kézhezvételének jogszabályban meghatározott módon történő haladéktalan igazolását,
  5. a legalább fokozott biztonságú és közigazgatási követelményeknek megfelelő elektronikus aláírással ellátott, illetve elektronikus bélyegzővel ellátott elektronikus dokumentumok feldolgozását,
  6. az E-ügyintézési tv. szerint hitelesített dokumentumok előállítását,
  7. az ügyfél részére kézbesítendő iratok kézbesítését az E-ügyintézési tv. 14. §-a szerint valamennyi típusú kézbesítés útján,
  8. jogszabályban meghatározott szervek kivételével az eljárásért fizetendő terhek elektronikus fizetését,
  9. az elektronikus űrlapkitöltés-támogatási szolgáltatással létrehozott elektronikus űrlapok kezelését /E-ügyintézési tv. 25. § (3) bekezdés/.

 Az elektronikus ügyintézést biztosító információs rendszer működtetéséhez segítséget nyújthatnak a Kormány által kötelezően biztosított szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatások, illetve központi elektronikus ügyintézési szolgáltatások, amelyeket az elektronikus ügyintézést biztosító szervek – a közüzemi szolgáltatók kivételével – díjmentesen vehetnek igénybe.

E szolgáltatásokat a Kormány rendeletében kijelölt szolgáltatók útján biztosítja /84/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet/.

A szolgáltatások leírását, a csatlakozáshoz szükséges dokumentumokat, a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódó egyéb dokumentumokat a Szolgáltatások menüpont alatt lehet megtalálni, ahol bővebb információkat szerezhetnek arról is, hogy amennyiben a szolgáltatásokhoz kapcsolódó kérdéseik vannak, hogyan fordulhatnak a kijelölt szolgáltatókhoz.