Az elektronikus ügyintézési szolgáltatások

A BM által nyújtott SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltatások

Összerendelési Nyilvántartás (ÖNY):

NISZ által nyújtott SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltatások

ÁNYK űrlap benyújtás támogatási szolgáltatás (ÁBT):

Azonosításra visszavezetett dokumentum-hitelesítés szolgáltatás (AVDH):

Iratkezelő rendszerek közötti iratáthelyezés szolgáltatás (BIÁSz)

Elektronikus Dokumentumtárolási (EDT) szolgáltatás:

PKI (Publikus Kulcsú Infrastruktúra) technológián alapuló szolgáltatás:

Központi Azonosítási Ügynök (KAÜ) és Teljeskörű azonosítási szolgáltatás (TASZ):

Kormányzati elektronikus aláírás ellenőrzés (KEAESZ) szolgáltatás:

Központi Érkeztetési Ügynök (KÉÜ) szolgáltatás:

Központi Kézbesítési Ügynök (KKÜ) szolgáltatás:

Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatás (ÜK):

Rendelkezési nyilvántartás (RNY):

Küldemény Dokumentumtár (KDT):

Ügyfél időszaki értesítése szolgáltatás (RÉR):

(A dokumentum frissítése folyamatban van a KEKKH jogutódlással való megszűnése miatt)

Részleges kódú telefonos azonosítás szolgáltatás (RKTA):

(A dokumentum frissítése folyamatban van a KEKKH jogutódlással való megszűnése miatt)

Elektronikus fizetési és elszámolási rendszer szolgáltatás (EFER):

Iratérvényességi nyilvántartás (IÉNY):

Posta által nyújtott SZEÜSZ és KEÜSZ szolgáltatások

Elektronikus irat hiteles papír alapú irattá alakítása szolgáltatás (Hibrid):

 

 

 

Papír alapú irat hiteles elektronikus irattá alakítása (Inverz Hibrid)

Kézbesítési szolgáltatás (KSZ):

Biztonságos kézbesítési szolgáltatás (BKSZ):