Felügyeleti vizsgálat kezdeményezése

Az E-ügyintézési tv. 47. § (1) bekezdése alapján az ügyfél felügyeleti vizsgálatot kezdeményezhet a törvényben biztosított jogainak sérelme vagy az elektronikus ügyintézést biztosító szerv kötelezettségeinek jogát, jogos érdekét érintő elmulasztása esetén. A Felügyelet az ügyfél bejelentését 15 napon belül megvizsgálja és hivatalból felügyeleti vizsgálatot indít, kivéve, ha megállapítja az E-ügyintézési tv. 47. § (2) bekezdésben meghatározott okokat. A felügyeleti vizsgálat során a bejelentőt az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvény szerinti ügyféli jogok nem illetik meg, de az eljárás eredményéről a Felügyelet tájékoztatja.

Felügyeleti vizsgálat kezdeményezése (bejelentés)