Közüzemi szolgáltatók nyilatkozata

A közüzemi szolgáltatók az E-ügyintézési tv.-nek megfelelően kötelesek biztosítani az elektronikus ügyintézés lehetőségét. Az 1. § 17. pont j) pontja szerinti közüzemi szolgáltatók körét az 1. § 33. pontja határozza meg. Ez pedig az elektronikus ügyintézést biztosító szervek körébe csak azokat a közüzemi szolgáltatókat vonja be, amelyek szolgáltatásaikért a tárgyévet megelőző évben havonta átlagosan legalább 150 000 számlát bocsátottak ki. A Felügyelet által rendszeresített űrlapon ezen nyilatkozat tehető meg.

Közüzemi szolgáltatók nyilatkozata