Letölthető dokumentumok

I. Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény alapján az elektronikus ügyintézési felügyelet az elektronikusan intézhető ügyekről és az elektronikus ügyintézést biztosító szervekről a Kormány által rendeletben meghatározott adattartalommal adatbázist vezet és tesz nyilvánosan közzé.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szerv legkésőbb az elektronikus ügyintézési lehetőségnek az adott ügyfajtában történő biztosítása megkezdése előtt 30 nappal Kormány által rendeletben meghatározott adatokat  a Felügyelet által rendszeresített elektronikus űrlapon bejelenti a Felügyelet számára (28§).

Az elektronikus ügyintézést 2017. január 1-jén már biztosító jogalanyok 2017. április 30-ig a Kormány által rendeletben meghatározott adatokat a Felügyelet által rendszeresített elektronikus űrlapon a Felügyelet számára bejelentik (108§).

Elektronikus űrlap az elektronikus ügyintézést biztosító szerv és az elektronikusan intézhető ügyek bejelentéséhez

II. A közigazgatási perekben 2016. január 1-jétől kötelező az elektronikus kapcsolattartás. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 340/B. §-ának megfelelően az alábbi ÁNYK űrlap alkalmazandó a közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránti perekben.

Az itt letölthető ÁNYK űrlap kizárólag az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát kezdeményező keresetlevél benyújtására vehető igénybe!

Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet által hozott határozatok bírósági felülvizsgálatát kezdeményező Keresetlevél beterjesztő űrlap

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.