Nyilvántartás elektronikusan intézhető ügyekről

Az Elektronikus Ügyintézési Felügyelet az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (a továbbiakban: E-ügyintézési tv.) 50. § (1) bekezdése alapján – az elektronikus ügyintézést biztosító szerveknek az E-ügyintézési tv. 28. §-a szerinti adatszolgáltatása alapján – nyilvántartást vezet az elektronikus ügyintézést biztosító szervekről és az elektronikusan intézhető ügyekről.

Az elektronikus ügyintézést biztosító szervek nyilvántartása az elektronikus ügyintézést biztosító szerveket tartalmazza az alábbi csoportosításban:

a) az államigazgatási szerv,
b) a helyi önkormányzat,
c) a törvény vagy kormányrendelet által közigazgatási hatósági jogkör gyakorlására feljogosított egyéb jogalany,
d) az Országos Bírósági Hivatal és a bíróság,
e) az alapvető jogok biztosa,
f) az ügyészség,
g) a közjegyző,
h) a bírósági végrehajtó, az önálló bírósági végrehajtó iroda,
i) a hegyközségek kivételével a köztestület,
j) a közüzemi szolgáltató,
k) a törvényben vagy kormányrendeletben elektronikus ügyintézés biztosítására kötelezett közfeladatot ellátó vagy közszolgáltatást nyújtó jogalany, valamint
l) a meghatározott ügyek e törvény szerinti elektronikus intézését önkéntesen vállaló, az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelelően biztosító és ezt az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnek bejelentő, az a)–k) alpont hatálya alá nem tartozó jogalany;

Az elektronikusan intézhető ügyek az elektronikus ügyintézést biztosító szervek által bejelentett elektronikusan intézhető ügyeket tartalmazza. 

Az érkezett új bejelentések függvényében a táblázat adattartalma  folyamatosan frissül.