Elektronikus ügyintézés önként vállalásának bejelentése

Az E-ügyintézési tv. lehetővé teszi, hogy a törvény szerinti elektronikus ügyintézésre nem kötelezett jogalanyok maguk vállalhassák a törvényben meghatározott követelmények teljesítését egy, több vagy akár valamennyi ügyük, feladatuk, szolgáltatásuk tekintetében. Ezen jogalanyok e szándékukat kötelesek bejelenteni a Felügyeletnek. A Felügyelet a bejelentést megvizsgálja, és ha a bejelentés és a bejelentett elektronikusan intézhető ügy megfelel a jogszabályi rendelkezéseknek, az elektronikusan intézhető ügyek adatbázisába felveszi a szervet, és az általa megjelölt ügyeket. Az elektronikus ügyintézés biztosítását önként vállaló szerv az E-ügyintézési tv. szerint az elektronikus ügyintézést biztosító szervet megillető lehetőségekkel a nyilvántartásba vételtől élhet, és e szervek kötelezettségei is ettől naptól terhelik teljeskörűen. A bejelentés a Felügyelet által rendszeresített űrlapon keresztül tehető meg.

Elektronikus ügyintézés önként vállalásának bejelentése