Elérhető űrlapok

Az itt elérhető űrlapok az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (E-ügyintézési tv.) valamint az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016. (XII. 19.) Korm. rendelet (Vhr.) rendelkezéseinek megfelelő alkalmazásával az ügyfél KÜNY- (korábban: ügyfélkapus) tárhelyéről, hivatali tárhelyéről vagy cégkapujáról nyújthatóak be elektronikus úton. Az űrlapokat és mellékleteiket minősített vagy minősített tanúsítványon alapuló fokozott biztonságú elektronikus aláírással vagy bélyegzővel lehet ellátni, vagy azonosításra visszavezetett dokumentumhitelesítési szolgáltatás (AVDH) igénybevételével lehet hitelesíteni.

Az alábbi űrlapok kitöltésével kezdeményezhető elektronikus ügyintézés az Elektronikus Ügyintézési Felügyeletnél.

Elektronikus ügyintézéssel kapcsolatos felügyeleti eljárás kezdeményezése

Elektronikusan intézhető ügyek bejelentése (elektronikus ügyintézést biztosító szervek részére)

Elektronikusan intézhető ügyek törlése (elektronikus ügyintézést biztosító szervek részére)

Elektronikus ügyintézés önként vállalásának bejelentése

Üzemszünet, üzemzavar Felügyelet felé történő bejelentése

Közüzemi szolgáltatók nyilatkozata

Felügyelet által meghozott közigazgatási döntésekkel szembeni közigazgatási per kezdeményezése

Minősített elektronikus aláírást és minősített elektronikus bélyegzőt létrehozó eszközök megfelelőségét tanúsító szervezet kijelölése

Kormányzati Adatközpont igénybevételére irányuló csatlakozási kérelem benyújtása

SZEÜSZ – KEÜSZ szolgáltatás nyújtásának a szolgáltatást nyújtó általi bejelentése